Sammenbragte familier

Om sammenbragte familier

Specialist og efteruddannelse i sammenbragte familier 

Som efteruddannet i sammenbragte familier hos ekstramor Aka Janne Førgaard, har jeg overblik over og værktøjer til det, der er vigtigst at adressere, når jeg arbejder med sammenbragte familier.

Ifølge Danmarks Statisik er der registreret 37 forskellige familieformer; den sammenbragte er en af dem. I 2017 var førstegangsfamilien ikke længere den mest udbredte, men blev ”overgået” af sammenbragte familier og single-familier.

 

Det til trods tager meget af den eksisterende rådgivning, litteratur og viden om parforhold og familieliv stadig udgangspunkt i den dynamik og de familiemedlemmer, der er i en førstegangsfamilie.

 

Vi kan og må ikke bruge en førstegangsfamilie-tilgang til sammenbragte familier, så tilfører vi endnu flere udfordringer, end der i forvejen er.

 

Når et par i en førstegangsfamilie opsøger professionel hjælp, er det ofte, fordi det er svært for dem at være et par. Når et sammenbragt par opsøger professionel hjælp, er det ofte, fordi det er svært at være familie.

 

Med den specialistviden jeg har fra efteruddannelsen om dynamikken i det sammenbragte parforhold, er jeg i stand til med konkrete værktøjer og hands-on-modeller at hjælpe parret med at værne om parforholdet og med at være en sammenbragt familie med alt, hvad det indebærer. Det gør jeg bedst og kærligst ved at tage vare på alle familiemedlemmerne, hvilket jeg også er i stand til med min grunduddannelse som socialrådgiver.

Som specialist i sammenbragte familier kan / har / er jeg:

 • Overblik over de vigtigste forskellige på sammenbragte familier og førstegangsfamilier og jeg har helt styr på, hvordan de forskelle udløser en lang række følelser og udfordringer.

 

 • I stand til at hjælpe jer som sammenbragte par og familie med at håndtere jeres konflikter. Ikke alle konflikter har en konkret løsning, men alle konflikter kan håndteres konstruktivt, når vi ved hvordan.

 

 • Identificere de 5 vigtige præmisser, der gør sig gældende i alle sammenbragte familier og jeg kan videregive dem til jer som par og derved hjælpe jer til at normalisere jeres udfordringer – Så I ved, at det er normalt og forventeligt.

 

 • Hjælpe jer som par med at normalisere og adressere, at følelsesmæssig turbulens og udfordringer er en uundgåelig del af det sammenbragte familieliv og at det er forskellige situationer forælderen, medforælderen og barnet synes, er svært.

 

 • Hjælpe jer som familie med at håndtere og rammesætte ansvarsfordelingen mellem ekstraforælderen og forælderen.

 

 • Ved hvilke forventninger det er nødvendigt, at I som par får snakket om i forhold til hinandens roller og familien som helhed.

 

 • Hjælpe jer som par med at udtrykke behov, sætte grænser, være opmærksomme på eventuel overkompensation og håndtere dårlig samvittighed.

 

 • Via Ekstramor.dk’s konflikthåndteringsmodel til kærlig kommunikation, kan jeg instruere jer som par i, hvordan I kan bruge den hjemme. Det betyder, at jeg kan hjælpe jer med at håndtere konflikterne konstruktivt og mere nænsomt. I jeres hverdag betyder det, at I har færre konflikter, at de ikke kører i ring eller går i hårdknude. Med konflikthåndteringsmodellen kan der faciliteres bedre løsninger netop fordi risikoen for, at konflikterne kører i ring eller går i hårdknude minimeres. Det fører til et bedre og mere holdbart parforhold og dermed en øget trivsel for alle familiens medlemmer.

 

 • Introducere jer til, hvordan I som par kan interagere med barnets andet hjem på bedst mulig vis, også når konfliktniveauet er meget højt og barnet andet hjem decideret modarbejder ekstraforælderen og forælderen.

 

 • Hjælpe jer som par til at fortælle om eventuel familieforøgelse på en kærlig måde til de eksisterende børn og til barnets anden forælder.

 

 • Hjælpe jer til, hvordan I holder fokus på en sund og overskuelig økonomi i den sammenbragte familie.

 

Du kan læse meget mere om Janne, som er uddannet stepfamily coach fra Stepfamily Foundation (USA), hun er familierådgiver, facilitator, parterapeut og sorgspecialist (UK). Hun er forfatter til nogle fantastiske bøger, som du alle sammen kan finde links til, lige her:

Sammenbragt familie efteruddannelse og specialistviden (ekstramor.dk)

Kontakt

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller hvis du ønsker at bestille tid.
 
Send en mail til : kontakt@thereselykke.dk eller brug formularen.
 

 

Tusind tak til Ninna Lindholdt Rasmussen / Meadow of Art for de smukke illustrationer ❤️